• ТоледоКонсулт
  • ТоледоКонсулт
  • ToledoConsult
  • ToledoConsult

СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ

"Толедо Консулт" предлага цялостно счетоводно обслужване за фирми от малкия и среден бизнес, както и за физически лица.

  • Ежемесечно водене на счетоводни регистри, съгласно НСС, МСФО и ЗС
  • Изготвяне на вътрешни отчети, предназначени за ползване от ръководството.
  • Годишно счетоводно приключване, изготвяне на ГФО, съгласно НСС и МСФО.
  • Изготвяне на годишни данъчни декларации по ЗДДФЛ и ЗКПО.

 Услугите, които фирмата предлага  целят да задоволят изискванията на всеки отделен клиент, съобразно спецификата на неговата дейност,  обем и отрасъла, в който изпълнява дейността си . Целта на фирмата е да предлага качествени счетоводни услуги , свързани с  разработването на гъвкава счетоводна политика за своите клиенти.

X

Right Click

No right click