• ТоледоКонсулт
  • ТоледоКонсулт
  • ToledoConsult
  • ToledoConsult

КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ

Консултантски услуги в областта на:

  • Националните счетоводни стандарти;
  • Международните стандарти за финансова отчетност;
  • Данъчно законодателство;
  • ДДС;
  • Облагане доходите на физически лица;
  • Местни данъци и такси.

Търсенето на консултански услуги е обусловено от честите законови промени и изискванията на различни държавни институции. Едно от най – големите предизвикателства за действащите фирми в България е това да успеят да създадат и поддържат жизнеспособна дейност в условията на глобална конкуренция и рязко променящите се пазар и околна среда. Ето защо всяка  фирма , която има проблеми за решаване в областта на отчитането, фирменият контрол и фирменото управление може да разчита на нашия професионализъм  при решаването на  множество казуси при висока степен на организация, реагираща бързо на всяка ситуация.

X

Right Click

No right click